Energibesparelser og vedvarende energi samt besparelser på vand og varme. Det er her vi kan reducere vores miljøbelastning når vi bruger energi. Det er vores intention gennem omtanke og valg af energibesparende eller vedvarende energiløsninger, at begrænse vores bidrag til global opvarmning og ressourceforbrug.

Perspektiv

Energiforbrug fra fossilt brændsel - undtaget industri, udgør ca 26 % af den globale CO2 - udledning. Men vedvarende energi (VE) udgør nu ca 13 % af verdens energiforsyning. VE er i Danmark vokset fra 16% i 2000 til 43% i 2012 - heraf 30% vindenergi.

Det er vigtigt at være med i omstillingen!*

 
ENERGI.jpg

Vi gør en forskel

Vedvarende energi

 

På vores recidency i Danmark er strømforbruget CO2 -neutralt fordi det er dækket af solcellestrøm, fra vores 6 kW solcelleanlæg.

 

Residency i danmark

CO2 besparelsen ved at bruge solcellestrøm på residencies i 2014 og 2015 er 226 kg**. Her har vi været 15 personer i 8 dage med et elforbrug på  610 Kwh i alt. Når CO2  besparelsen ikke er større skyldes det at der allerede er meget grøn energi i det danske energisystem.

 

Resicency i portugal

Da vi søgte efter residency i Portugal efterspurgte vi bl.a. et sted der prioriterede omtanke for miljøet. På Moinho da Fonte Santa, - som vi valgte, dækkes strømforbruget af vandkraft fra en nærliggende meget stor kunstig sø. Det er CO2 venligt, men de lokale konsekvenser af en kunstig sø er ikke ubetinget positive. Varmeforbruget om vinteren dækkes af brændefyring med lokalt træ.

 

Som et lille supplement til klimavenligt elforbrug har vi investeret i nogle små transportable solceller til opladning af mobiler, IPads mv. hvad der særligt giver mening i Portugal.

 

 

Energibesparelser

Den sprede kW er altid den bedst kW, derfor er et overblik over hvor man bruger energien altid en øjenåbner. På residencies i 2014 og 2015 har vi opgjort hvordan elforbruget var fordelt. Det er også de samme beregninger der ligger til grund for opgørelsen af CO2  besparelser.

 

Vi gør en del ud af at fortælle vores residencydeltagere om The Independent AIRs  principper om bæredygtige valg i det daglige og at deres bidrag er vigtigt. Når det handler om energiforbrug, opfordrer vi til at bruge energi med omtanke, f.eks. korte bade, slukke lyset efter sig, ikke lade computere stå på stand by, bruge termokander i stedet for kaffemaskiner til at holde kaffen varm, fylde opvaskemaskinen og ikke vaske op i rindende vand. – Det med at spare på vandet var særlig vigtigt i Portugal, hvor der ikke er så meget vand til rådighed.  

 

Energibesparelser handler også om at investere i de mest energivenlige strømforbrugende apparater. Det har vi f.eks. taget højde for ved nyindkøb af kontorprinter, køb af elpærer (LED) mv. Ligesom det handler om ikke at printe flere fotografiske prints end nødvendigt, ikke at vaske tøj oftere end nødvendigt, at købe unødige ting og sager fordi forbrug af produkter i det hele taget koster energi til fremstilling, transport og bortskaffelse.

fordeling af elforbrug på residency 2014 og 2015

Screen Shot 2017-08-01 at 11.58.43.png
 

* Kilde: (IPCC 2014) (the Intergovernmental Panel on Climate Change)

** Vi beregner vores CO2 udledning med en emissionsfaktor for elproduktion i Danmark den var i 2014 på 405 g pr KWh og i 2015 på 324 g pr KWh. Faktoren falder jo mere vedvarende energi der kommer i energisystemet.

Klide: Energinet.dk (oprettet af energi og klimaministeriet)