Reduce, reuse, and recycle.

Vi bryder os ikke om ideen om skrald – vi vil hellere se det som en ressource. Vi bryder os ikke om ideen om at købe nye ting, når vi kan bruge genbrugsmaterialer. Det er derfor, vi på vores residencies og i vores andre aktiviteter har købt så meget genbrug, og genanvender, låner og deler så meget som muligt.

 

Persepktiv

Hvis EU-direktivet om genbrug af 50 % af al husholdningsaffald inden 2020 følges, vil det reducere CO2-udledningen med 62 millioner tons CO2 om året. Danskerne producerer omkring 13 millioner tons husholdningsaffald om året, svarende til 670 kg per person.

Vi må derfor både skabe mindre affald og genbruge mere.

 

Vi gør en forskel

Co2 besparelser ved affaldssortering

 

CO2 besparelser (kg)

Årlig besparelse af CO  2   ved genbrug baseret på et gennemsnit af 74 personer der anvender de fire inddelinger – ca. 235 gram materiale per person per dag i 211 dage.

Årlig besparelse af CO2 ved genbrug baseret på et gennemsnit af 74 personer der anvender de fire inddelinger – ca. 235 gram materiale per person per dag i 211 dage.

På vores residencies i Danmark og Portugal har vi genbrugt forskellige typer affald: plastic, pap, papir, glas, metal, testiler, træ og kemisk affald. Fra 2014 til 2017 har vi udregnet kulstofsbesparelsen ved genbrug af fire forskellige materialer: plastic, pap, papir og metal. Det har vi gjort ved udmåle mængden af skrald, vi har produceret i løbet af vores worrkshops. I den periode har vi sparet 682 kg CO2 ved at genbruge de fire typer materialer.

Mængden af skrald, vi har sparet, svarer til mængden af skrald vi producerer. Siden 2016 var det år, vi havde det største antal dage med deltagere på vores residencies, havde vi også den største effekt af vores besparelse.

Selv om flere aktiviteter betyder mere produktion af skrald, er det vigtigt at huske på, at selv de mindste skridt kan gøre en forskel og være med til at reducere vores miljømæssige aftryk.

 

Mængde af genbrug pr. fraktion

Screen Shot 2017-08-02 at 18.21.56.png

Sparret CO2 pr fraktion

Screen Shot 2017-08-02 at 18.20.57.png

Den relative mængde (vægt) af genbrugt materiale og CO2-besparelse fra hver af de fire inddelinger af det samlede affald.

 

Genbrug af metal har den højeste miljømæssige gevinst af de fire inddelinger. Mens mængden af metal kun udgør 9 % af den samlede vægt af det indsamlede affald, udgør inddelingen 24 % af den samlede CO2-besparelse.

 

Så meget genbrug som muligt

Det, vi har købt genbrugt til vores residency:

At købe genbrug betyder, at man både undgår ny produktionsprocesser, som har et miljømæssigt aftryk, og at undgå at producere affald. Det er derfor, genbrug er det bedste valg for miljøet. På vores residencies og i vores andre aktiviteter har vi brugt så meget genbrug som muligt:

  • Madresser og sengelinned, tallerkener, glas, skåle, knive og gafler.
  • Møbler – borde og stole, duge.
  • Telte.
  • The Independent AIR-bilen.
  • Paller som byggematerialer.