The Independent Forest – Voel-skoven

 

I foråret 2014 tog The Independent AIR initiativ til at plante The Independent Forest –Voel-skoven. Et projekt som vi fik op at stå i samarbejde med Silkeborg kommune og lokale borgere.

Tanken med skoven var først og fremmest at kompensere for den CO2-udledning fra den megen flytransport vi som internationalt projekt skaber.

Men skoven blev meget mere end det. Det blev til en bynær skov der giver naturoplevelser og plads til skole- og børnehave- og dagplejebørnene, familier, hunde og deres ejere. En skov der bryder agerlandet og skaber større biologisk mangfoldighed, med over 20 forskellige træarter.

 

Målene for skovprojektet

Da vi startede projektet opsatte vi en række mål som alle blev indfriet:

 • Skoven skal være en blivende skov (fredsskov)

 • Den må ikke være privat ejet og den skal være offentlig tilgængelig.

 • Skoven skal være stor nok til at kompensere for vores CO2-udledning fra flytransport fra 2014 – 2017

 • Den skal have en stor diversitet af træarter og det skal være hjemmehørende (danske) arter

 • Skoven skal etableres og plejes naturnært og uden sprøjtemidler

 • Målet er også involvering af lokalområdet, formidling af natur og miljø og fotografisk kunst.

 
Skolen planter skov i Voel -stor 10 copy.jpg

Processen

Det har været en både sjov, givende og krævende at koordinere skovprojektet. Sådan forløb processen:

 • Silkeborg kommune siger ja til samarbejde og peger på et areal ved Voel hvor skoven kan plantes.

 

 • Lokalrådet i Voel er begejstrede og indgår også i samarbejdet – Grundejerforening, skole og daginstitution involveres også.

 

 • The independent AIR er projektleder og koordinator for projektet, der planlægges i dialog med alle parter. Der planlægges bl.a. plantning af frugttræer og etablering af bålplads samt en udendørs udstillingsmonter til fotografisk kunst.

 

 • The Independent AIR søger en hel række fonde og skaffer midler til projektet. Silkeborg kommune bidrager med faglig koordinering ift. den praktiske udførsel samt langsigtet vedligehold af skoven.

 

 • Skoven plantes i foråret 2014. Voel skole og daginstitution er med til at plante skoven.

 

 • Skoven indvies med klimavenlig wokmad, bål og hygge.

 

 • The Idependent AIR opsætter lille udendørs fotografisk og laver en årlig event. For eksempel har vi lavet ”solfotos” med børn og voksne med brug af planter fra engen ved skoven.
 

Skoven kompenserer for CO2-udeldningen

Skovens årlige CO2 lagring svarer til omkring 10.5 tons i vækstperioden***. Det betyder, at træerne optager mere end den mængden af CO2-vi har udledt fra transport flyrejser i 2014 og 2017 og det svarer i 2015 og 2016.


Det var vores mål at kompensere for CO2 udledning frem til 2017, men skoven vil have positive effekter på miljøet i en meget længere årrække. Løvtræer har en vækstperiode på mellem 75-90 år,**** hvilket betyder at miljøet vil nyde godt af skoven i flere år end The Independent AIRs levetid.

Co2 udleding og lAGRING (ton Co2/år)

Årlige udledninger sammenlignet med årlige lagringer i Hardwood skove

Årlige udledninger sammenlignet med årlige lagringer i Hardwood skove