Når vi udvikler vores kunstneriske projekter, skaber netværk og relationer på tværs af lande er det nødvendigt og uundgåeligt at rejse over lange distancer. Vi er fuldt ud bevidste om, at transport er vores største miljøbelastning. For at reducere belastningen tager vi tog og busser når det er muligt, samt  cykler på korte distancer på vores residencies i Danmark. Vi har desuden en bil med lav CO2-udledning til nogle af vores europæiske rejser. Endelig kompenserer vi for vores CO2-udledning fordi vi har plantet en mindre skov.

 

Perspektiv

14 % af globale drivhusgasser kommer fra transportformer med fossilt brændstof, og transporten er stigende globalt set.

Derfor er det vigtigt at vi er bevidste om, hvordan vi transporterer os selv.

 

vi gør en forskel

Rejse på jorden i stedet for fly

Vores CO2-opgørelser viser, at flyrejser er den største post på budgettet. Derfor har vil opfordret deltagerne på The Independent AIR til at vælge andre former for transport.

Selvom flyrejser står for størstedelen af vores udledning, udgør det kun lidt over halvdelen af de kilometer, vi har rejst i løbet af de tre sidste år. Særligt rejse med tog og bil i Europa har flyttet mange kilometer fra luften til jorden og dermed sænket CO2-belastningen  pr kilometer.

 

CO2 Udledninger (ton/år)

Årlige CO  2  -udledninger i transporttype **

Årlige CO2-udledninger i transporttype **

 
 

Transporttype og udledninger (CO2)

Total udledning fordelt på transporttype

Total udledning fordelt på transporttype

Transporttype og afstand (km)

Totalt antal kilometer fordelt på transporttype

Totalt antal kilometer fordelt på transporttype

 

Køb af miljøvenlig bil

I 2016 flyttede vi residenciet fra Danmark til Redondo i Portugal, og beslutede at købe en bil ud fra vores målsætningen om at sænke CO2-belastningen fra vores rejser gennem Europa. Samtidig ville bilen øge vores mobilitet på residenciet i Portugal.

Bilen er en  miljøvenlig klasse A bil (99 gr. CO2/km) og blev i 2016 og 2017 brugt til at rejse fra Danmark til Portugal og retur. På vejen gennem Europa samlede vi flere af deltagerne op for at udnytte pladsen i bilen bedst muligt.


Hvis alle deltagerne hver især havde rejst med fly og offentlig transport fra lufthavnen, ville CO2-udledningen have været næsten 6 gange højere. Ved at vælge bilen frem for flyet har vi sparet mere end 5.5 ton CO2.

 

Co2 udledning og lagring (ton Co2/år)

Årlige udledninger sammenlignet med årlige lagringer i Hardwood skove

Årlige udledninger sammenlignet med årlige lagringer i Hardwood skove

Vi har plantet skov

I april 2014 plantede vi “The Independent Forest” ved landsbyen Voel nær Silkeborg. Skoven består af mange forskellige typer hjemmehørende løvtræer for at understøtte biodiversiteten. Den er plantet på 1,8 hektar land i samarbejde med lokale borgere og Silkeborgs kommune. Både naturen og de lokale borgere nyder godt af den nye skov.

 

Skovens  årlige CO2 lagring svarer til omkring 10.5 tons i vækstperioden***. Det betyder, at træerne optager mere end den mængden af CO2-vi har udledt fra transport flyrejser i 2014 og 2017 og det svarer i 2015 og 2016.


Det var vores mål at kompensere for CO2 udledning frem til 2017, men skoven vil have positive effekter på miljøet i en meget længere årrække. Løvtræer har en vækstperiode på mellem 75-90 år,**** hvilket betyder at miljøet vil nyde godt af skoven i flere år end The Independent AIRs levetid. Skoven er en fredsskov,  hvilket betyder, at den skal bevares.

 

  • Informationerne om passagerer, ruter og transportformer er blevet indsamlet af The Independent AIR.
  • Udledningen af bilrejse blev udregnet svarende til antal passagerer på ruten.For lokal bilfærdsel i Portugal og Danmark estimerede vi antallet af passagerer til i gennemsnit at være 3 per tur.
  • For fly-, tog- og busrejser anvendtes der en gennemsnitsværdi for udledning (CO2/km/person).
Forskellige kilder blev benyttet til at estimere CO2-udledningen af hver transportform:

Fly, udledninger: Myclimate
Fly, distance: Myclimate
Tog-, bus- og biludledninger: Danish Transport Authority
Tog-, bus og bildistancer: GoogleMaps

Størstedelen af biltransporten blev gjort i The Independent AIRs to biler:

Bil, udledning (Honda Civic): 110 gr. CO2/km

Bil, udledning (Ford Focus): 99 gr. CO2/km

CO2-udregneren fra Myclimate bruger en lang række parametre for at sikre troværdige udregninger – for eksempel præ-produktionen af brændstoffer, fordeling af lasten og udregningen af ikke-CO2-baserede effekter ved flytrafik. Udregneren bruger en gangefaktor 2 ved brændselsforbrænding for at gøre rede for ikke-CO2-effekter, fordi andre stoffer udledes fra fly.
Læs mere om metoden bag Myclimates udregner her


* Kilde (IPPC 2014) (the Intergovernmental Panel on Climate Change)

**Udregningerne for 2017 gælder kun 8 måneder fordi The Independent AIR slutter i august.

***Årlig lagring af CO2 i løvtræer. Kilde: Miljøministeriet

****Vækstperiode for løvtræer. Kilde: Miljøministeriet